Nữ quyền nhà DDI

 

“Hãy suy nghĩ như một nữ hoàng. Một nữ hoàng sẽ không sợ thất bại. Thất bại là bước đệm cho sự vĩ đại” – Oprah Winfrey

 

Trần Lan - DH Ngọc

08.10.2020

  • Chia sẻ: