Ngày 27/7/2022, DDI tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 5 năm ngày thành lập...